Inlägg efter tagg: Personuppgifter

Integritetspolicy

Denna sida förklarar "MedHjälp Farmaceutiska Råds" åtaganden för att skydda användarnas personliga information. Sidan innehåller information om insamling, användning och säkerhet av personuppgifter, samt användarnas rättigheter och kontaktinformation för integritetsärenden.

MER
GDPR Information

Denna sida innehåller information om hur "MedHjälp Farmaceutiska Råd" hanterar och skyddar personuppgifter enligt GDPR. Sajtens integritetspolicy beskrivs detaljerat, inklusive användning, lagring och skydd av användardata.

MER