Integritetspolicy

Introduktion

"MedHjälp Farmaceutiska Råd" åtar sig att värna om din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar de personuppgifter du delar med oss när du använder vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller. Vi förbinder oss att behandla dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och att se till att din personliga information förblir konfidentiell. Denna policy innehåller viktig information om vilken typ av information som samlas in, hur den används, säkerhetsåtgärder gällande dina data, tillgång till och rättelse av dina personuppgifter, samt kontaktinformation för eventuella frågor och begäranden om datahantering.

Datasamling och Användning

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, inklusive namn, kontaktuppgifter och medicinsk information som är relevant för de råd och tjänster vi erbjuder. Denna information kan användas för att skräddarsy innehållet på vår webbsida, för att förbättra användarupplevelsen, och för att kommunicera med dig angående våra tjänster eller relevant information som kan intressera dig. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar och vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dem från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Säkerhet

Skyddet av dina personuppgifter är en prioritet för oss. Vi använder industristandarder och säkerhetsprotokoll för att skydda informationen som vi samlar in. Detta inkluderar fysisk, elektronisk och administrativ säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande, ändring eller förstöring. Vi kräver även att våra tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter gör detsamma.

Dina rättigheter

Som användare har du rättigheter gällande de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Du har när som helst rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av behandling av dina uppgifter eller invända mot behandlingen. Dessutom har du rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat och standardformat samt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Du kan nå ägaren och ansvarige för personuppgiftshantering, Axel Håkansson, via post på adressen Landsvägsgatan 10, 413 04 Göteborg, Sverige, eller via e-post på [email protected]. Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar om personuppgifter och integritet snabbt och med högsta grad av omsorg och respekt för din rätt till privatliv.