GDPR Information

Integritetspolicy och Dataskydd

"MedHjälp Farmaceutiska Råd" förbinder sig att skydda integriteten för våra användare och besökares personuppgifter. Dataskydd är av yttersta vikt för oss och vi följer de principer och lagar som är fastställda i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna sida kommer att ge dig en omfattande och djupgående förklaring av hur vi hanterar personuppgifter, inklusive insamling, användning, och delning av din information.

Vi samlar in personuppgifter när du använder vår tjänst, som till exempel ditt namn, e-postadress och eventuellt andra kontaktuppgifter eller personliga anteckningar. Informationen används för att kunna tillhandahålla våra tjänster på bästa möjliga sätt, för att kommunicera med dig samt för att anpassa och förbättra våra erbjudanden och tjänster. Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Som dataansvarig för "MedHjälp Farmaceutiska Råd" har Axel Håkansson det yttersta ansvaret för säker behandling av dina personuppgifter. Vi tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att dina uppgifter ska skyddas mot obehörig åtkomst, förändring eller förstörelse. Vid eventuella frågor kring hur dina uppgifter hanteras, kan du när som helst kontakta oss via [email protected].

Kontaktinformation för ansvarig för dataskydd

Axel Håkansson
Landsvägsgatan 10,
413 04 Göteborg,
Sverige.