Användarvillkor

Inledning

Välkommen till MedHjälp Farmaceutiska Råd. Yttersta ansvaret för innehållet på denna webbplats vilar hos Axel Håkansson, med adress Landsvägsgatan 10, 413 04 Göteborg, Sverige. Användarvillkoren som beskrivs här ("Användarvillkoren") reglerar din användning av tjänsterna och innehållet tillgängligt på MedHjälp Farmaceutiska Råd. Genom att tillgå eller använda webbplatsen godkänner du att följa dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren bör du inte använda webbplatsen. Villkoren kan ändras över tid och det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

Användning av Webbplatsen

Webbplatsen MedHjälp Farmaceutiska Råd ger information om läkemedel och sjukdomar och är tänkt att fungera som ett komplement till professionell medicinsk rådgivning. Du förbinder dig att inte använda webbplatsen för olagliga ändamål eller på sätt som kan skada, deaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen. Informationen på webbplatsen får inte kopieras, distribueras, ändras, publiceras eller användas på annat sätt utan skriftligt tillstånd från Axel Håkansson. All användning av innehållt från webbplatsen för icke-personligt bruk kräver även särskilt tillstånd.

Immateriella Rättigheter

Innehållet på MedHjälp Farmaceutiska Råd, inklusive texter, grafik, logotyper, bilder och programvara, är skyddade av internationella upphovsrätts- och varumärkeslagar. Användaren erhåller ingen äganderätt till innehållet och får inte använda någon del av innehållet på annat sätt än vad som tillåts enligt dessa användarvillkor. Eventuellt missbruk kan leda till juridiska åtgärder. Användaren uppmanas att respektera upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som tillhör Axel Håkansson samt tredje part.

Ansvar och Ansvarsbegränsning

Ansvaret för innehållet på MedHjälp Farmaceutiska Råd vilar hos Axel Håkansson. Informationen tillhandahålls i syfte att informera och utgör inte medicinsk rådgivning. Ansvaret för användning av webbplatsens innehåll vilar hos användaren, som uppmanas att alltid konsultera läkare eller annan kvalificerad hälsovårdspersonal för medicinsk rådgivning. Webbplatsen och dess ägare tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller kostnader som uppstår genom användningen av webbplatsen eller dess innehåll. Även informationens aktualitet och riktighet kan inte garanteras.

Ändringar av Användarvillkor

Det är viktigt att notera att dessa användarvillkor kan komma att ändras. Besökare av MedHjälp Farmaceutiska Råd bör regelbundet granska dessa villkor för att hålla sig informerade om eventuella uppdateringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar de uppdaterade användarvillkoren.

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående dessa Användarvillkor, kontakta oss gärna via e-post [email protected]. Du kan också nå oss på följande postadress: Axel Håkansson, Landsvägsgatan 10, 413 04 Göteborg, Sverige.